Kommunikation via børnegenvej

Dialogredskaber i Genvej i Fuglebakken

Vi benytter os af flere måder at kommunikere på men fælles er, at de alle handler om dialog med forældrene.

 

Beskeder: Her gives beskeder til det enkelte barns forældre (stuepersonalet)

 

Dagbog: Daglige aktiviteter beskrives. Herunder kommer også informationer om hvilke børn, der er holdt afslutning for og hvilke børn vi har budt velkommen i huset (stuepersonalet)

 

Opslag: Sygdomme, arbejdsdag, informationer

 

Aktiviteter: Læreplanstemaer og aktiviteter der arbejdes med. Planlagte ture ud af huset. Årsplan skulle gerne blive gennemsigtig her.

 

Nyheder: Information om personalesituationer, lukkedage og vigtige datoer.

 

Invitationer: Fester, arrangementer, forældremøder

 

Madplan: Monika laver ugeplan (vuggestuen)

 

 

Forældresamtaler: indkaldelse til KIB, invitationer til konsultation mm

 

SMS: Bruges som en opsamling, rykker for tilbagemelding på ting vi har sendt ud, som redskab hvis et barn har været usædvanlig ked af det ved aflevering.