Play and learn

PLAY and LEARN – engelsk for de 3 til 9-årige

Oktober 2013 blev ’PLAY and LEARN’ - engelsk leg og læring i børnehaven og indskolingen sat i søen. Formålet er at give børnene endnu bedre forudsætninger for at klare sig i et globaliseret samfund, således at de 3 til 9-årige børn tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder samt udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse på engelsk.

 

I Bakkegårdens børnehave har vi valgt en legende tilgang til det at lære at tale engelsk. Vi kobler det engelske sprog op på hverdagsaktiviteter og begivenheder. Vi siger good morning og goodbye. Til børnemøderne tæller vi på både dansk og engelsk, vi taler om farver og vi vælger sange, der kan synges på begge sprog. Til frokost benævnes servicet og maden ofte på engelsk, og i det hele taget griber vi børnenes egen interesse og nysgerrighed overfor det nye sprog.

Det at skulle lære engelske gloser har ikke været helt nyt og fremmede for børn og voksne i Bakkegårdens børnehave. Vi har børn med mange forskellige sproglige baggrunde, for eksempel italiensk, spansk, kinesisk, makedonsk, nepalesisk, svensk, og har løbende arbejdet med at integrere disse sprog og deres forskelligheder i alle børnenes hverdag. For eksempel: Hvordan tæller eller siger man hej på spansk? Et stort hit er at synge ”Mester Jakob” på alle de sprog vi overhovedet kan komme i tanke om. Så vi leger engelsk og andre sprog ind med børnene.

 .